1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Nõmme on metsalinn

Nõmme on metsalinn Nõmme on metsalinn, kus majad on ehitatud metsa ja linn ise on ümbritsetud metsadevööndist. Lõunas p... Loe edasi...

Nõmme ajalugu

Nõmme ajalugu Nõmme rajamine sai alguse Nikolai von Glehn'i algatusel 19.sajandi lõpul. Nõmme arenes ligi poole sa... Loe edasi...

Miljööväärtuslik piirkond

Miljööväärtuslik piirkond Alates 2001. aastast on Tallinnas määritletud kaheksa miljööväärtusliku piirkonda: Kalamaja, Pelguli... Loe edasi...
Previous
Next
 • Nõmme on metsalinn

  Nõmme on metsalinn

 • Nõmme ajalugu

  Nõmme ajalugu

 • Miljööväärtuslik piirkond

  Miljööväärtuslik piirkond

Nõmme rohealade võõrandamise kavast


Tallinna linnavalitsusel ja -volikogul on soov omandada kõik Nõmme avalikult kasutatavad või selleks planeeringutega kavandatavad rohealad, tehes seda käimasoleva Nõmme üldplaneeringu kehtestamise käigus.
Selle taga võib näha ilmset soovi need hiljem võimaluse korral võõrandada (müüa). Rohealade täisehitamist sellisel (varjatud) viisil tuleks Nõmme rohelise linnana säilimise huvides välistada.

Riigikogu keskkonnakomisjoni 2016. aasta 10. oktoobri istungil arutati rohealade omandisuhteid ja reformimata riigimaade probleemi. Arutelu tulemusena pidid Riigi Maa-amet ja Tallinna linnavalitsus jõudma selliste alade osas niisuguste kompromisslahendusteni, mille tulemusena rohealad säiliksid üldkasutatavate rohealadena.

Selleks tuleks need Nõmme üldplaneeringu järgi rohealadeks jäetud alad jätta ka edaspidi riigi omandusse ning välistada ka nende hilisem võõrandamine.

Avalikust huvist lähtudes tuleks jätta rohealadeks ja mitte täis ehitada
vähemalt järgmised alad:

Hiiul:
Torni t. 4d  (praegu spordiplats) 

Kivimäel:
Hommiku t. 4d (AT1605160021)  (praegu parkmets)

Pääskülas:
Kalda t. 60 ja 64 korrusmajade vaheline ala (AT1609060009)
Rännaku pst. 30 ja 30a
Raba t. 27
Raba t. 36

Kaart 1  (rohelisedpunase raamistuse- ja kaldviirutusega alad)

Täiendavat informatsiooni:
Riigikogu Keskkonnakomisjoni 10. oktoobri 2016 istung:
https://www.riigikogu.ee/pressiteated/keskkonnakomisjon-et-et/vakra-maareformiga-tuleb-sailitada-rohealad/

___________________________