1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Nõmme on metsalinn

Nõmme on metsalinn Nõmme on metsalinn, kus majad on ehitatud metsa ja linn ise on ümbritsetud metsadevööndist. Lõunas p... Loe edasi...

Nõmme ajalugu

Nõmme ajalugu Nõmme rajamine sai alguse Nikolai von Glehn'i algatusel 19.sajandi lõpul. Nõmme arenes ligi poole sa... Loe edasi...

Miljööväärtuslik piirkond

Miljööväärtuslik piirkond Alates 2001. aastast on Tallinnas määritletud kaheksa miljööväärtusliku piirkonda: Kalamaja, Pelguli... Loe edasi...
Previous
Next
 • Nõmme on metsalinn

  Nõmme on metsalinn

 • Nõmme ajalugu

  Nõmme ajalugu

 • Miljööväärtuslik piirkond

  Miljööväärtuslik piirkond

Toomas Parve 22.märts 1949 - 15.aprill 2020

Toomas

 

Tehnikateaduste doktor Toomas Parve oli tunnustatud Eesti
tehnikateadlane, kelle töö põhivaldkond oli mõõteelektroonika. Koostöö
mitme kolleegiga Tallinna Tehnikaülikoolist  tõi talle 1993. aastal
Eesti Vabariigi teaduspreemia uuringute eest optimaalse
faasisünkronisatsiooni süsteemide ja täpsete sünkroonmuundite loomise
ja vahendite alal. Toomase ja professor Mart Mini ideedel põhinevad
sünkroondetektoritega  vektorvoltmeetrid ja elektrokeemilistel
uuringutel kasutatavad protsentmeetrid, mille põhisõlmed on
patenteeritud mitmes riigis.
    Toomas Parve lõpetas 1968.aastal Tallinna Polütehnikumi,
insenerihariduse omandas Tallinna Tehnikaülikoolis, kus
doktoriväitekirja kaitses aastal 2000 ja töötas aastaid nii teaduri
kui ka õppejõuna. Ta on paljude oma valdkonna teadusartiklite autor ja
30 patendi kaasautor.

      1999. aastal, kui rühm Nõmme elanikke tajus  arendustegevuse ohtu
Nõmme elu- ja looduskeskkonnale, eriti Nõmmele iseloomuklikele
männikutele, oli Toomas kohe hakkamas, et midagi ette võtta. Kui
moodustati Nõmme Tee Selts sai temast selle asutajaliige. Toomas Parve
oli seltsi aktiivne liige, mitmel viimasel aastal seltsi juhatuse
liige. Ta oli põhimõttekindel, seismaks nõmmeliku Nõmme eest, näiteks
enam kui 10 aastat venima jäänud Nõmme Üldplaneeringusse paranduste
tegemisel.  Koos seltsi juhatusega osales ta mitmete ohtlike Nõmmele
kavandatavate ehitusprojektide analüüsimisel, kusjuures tema oli üks
 neist, kes koostasid ka Nõmme keskuse eriti arusaamatu ja mõttetu
 liiklussõlme vigade analüüsi. Ka Kalda tänavale rajatava uue
elurajooni hinnangu ja selle arendustegevuse Nõmmele sobimatuse
tõestajate hulgas oli Toomas Parve.
        Selleks, et anda Nõmme avalikkusele aimu Nõmmel
keskkonnavaldkonnas toimuvast, aga tutvustamaks ka Nõmme arhitektuuri,
Nõmme nimekaid elanikke ja kultuuri on Nõmme Tee Selts juba mitu
aastat välja andnud  tasuta kalendri. Kalendri töögruppi kuulus ka
Toomas.

        Toomas Parve oli meie tore sõber ja aatekaaslane, keda jääme
kauaks mäletama.