1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Nõmme on metsalinn

Nõmme on metsalinn Nõmme on metsalinn, kus majad on ehitatud metsa ja linn ise on ümbritsetud metsadevööndist. Lõunas p... Loe edasi...

Nõmme ajalugu

Nõmme ajalugu Nõmme rajamine sai alguse Nikolai von Glehn'i algatusel 19.sajandi lõpul. Nõmme arenes ligi poole sa... Loe edasi...

Miljööväärtuslik piirkond

Miljööväärtuslik piirkond Alates 2001. aastast on Tallinnas määritletud kaheksa miljööväärtusliku piirkonda: Kalamaja, Pelguli... Loe edasi...
Previous
Next
 • Nõmme on metsalinn

  Nõmme on metsalinn

 • Nõmme ajalugu

  Nõmme ajalugu

 • Miljööväärtuslik piirkond

  Miljööväärtuslik piirkond

Nõmme on metsalinn

 

Nõmme metsaalune

Nõmme on metsalinn, kus majad on ehitatud metsa ja linn ise on ümbritsetud metsadevööndist. Lõunas piirneb Nõmme Pääsküla rabaga, idas Männiku, Raudalu ja Järve metsadega, põhjas Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala metsadega ja läänes Harku rabametsaga.

Kuna linna rohealasid ähvardab pidevalt nende kasutuselevõtmine ehitusaluste pindadena kas elamute või teede rajamiseks, on need Nõmme elanike initsiatiivil järgemööda riikliku looduskaitse alla võetud.

2004. aasta aprillikuus sai Nõmme endale 200 ha suuruse riikliku maastikukaitseala - Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala. Kaitseala loomise ajalugu ulatub 1997.aastasse, mil Nõmme kaldapealsesse metsa planeeriti nn Nõmme möödasõiduteed - magistraalteed. Kaitseala moodustamise algatasid Nõmme elanikud ja selle organiseerimise viis lõpule Nõmme elanikest moodustatud Nõmme Tee Selts. Maastikukaitseala haarab enda alla metsamassiivi Nõmme ja Mustamäe piirialal - Mustamäe nõlval ning selle ümbruses, samuti Vana-Mustamäel kahel pool Kadaka puiesteed. (vt kaitseala materjale vasakult menüüst).

2003.aastal, kui Sanatooriumi parki ähvardas elamuehitus, esitas Nõmme Tee Selts Nõmme Halduskogule ettepaneku kõik Nõmme pargid looduskaitse alla võtta. Ei ole ju mõtet oodata, mil järjekordset haljasala hoonestamine ähvardaks. 19. juulil 2007 võttis Vabariigi Valitsus 7 Nõmme parki looduskaitse alla. Ülejäänud pargid soovitati Keskkonnaministeeriumi poolt võtta kohaliku kaitse alla.

27. jaanuaril 2009 esitasid Nõmme Tee Selts ja MTÜ Hooliv Jätkusuutlik Tallinn Keskkonnaministeeriumile ettepaneku ja põhjenduse võtta maastikukaitsealana riikliku looduskaitse alla Harku mets. Ka siin on pidevalt oht metsa lõhkumiseks kas teede või elamuehituse planeerimise tõttu. Ettepanekus on maastikukaitseala pindalaks ca 600 ha ja see jääb osaliselt Tallinna, põhiliselt aga Harku valla koosseisu.
Esimest korda esitati põhimõtteline ettepanek Harku metsa kaitse alla võtmiseks juba 2005.aastal. Samuti on Nõmme Linnaosa Valitsus teinud ettepaneku Harku metsa kaitsta kas Natura-alana või kohaliku kaitsealana. 2009. aastal on Tallinna Keskkonnaamet algatanud menetluse Harku mets võtta kohaliku kaitse alla. Samal ajal on riiklikus Keskkonnaametis menetluses meie ettepanek ala võtta riikliku looduskaitse alla. Kevadel on lubatud koostada vastav ekspertiis kaitse alla võtmise põhjendatuse kohta. Ootame tulemusi.