1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Tegevus Nõmmel ja Tallinnas


Arendamine on saanud Nõmmele probleemiks sellest ajast peale, kui ta lülitati Tallinna koosseisu. Tallinna valitsejad on alati tahtnud Nõmmele peale suruda linnale sobivamaid lahendusi. Kuna nii otsustamine kui ka rahakott on olnud Tallinna linna käes, ei ole Nõmmel suurt midagi kaasa rääkida olnud. Päris ilma pole Nõmmet ka jäetud, kuid jaotamise proportsionaalsusest linnaosade vahel, või siis vastavusest Nõmme elanikelt laekuvatele maksudele, on asi jäänud väga kaugele.

Planeeringud on eespoolmainitud põhjustel samuti olnud üsna ebasoodsad. Praeguse Vabariigi ajal on aga lisandunud rahameeste surve selliste otsuste ja planeeringute vastuvõtmiseks, mis ei ole üldjuhul olnud soodsad ei kohalikust seisukohast vaadates, ega ka Nõmme jaoks tervikuna (kuigi on seda olnud rahameeste ja arendajate endi jaoks, võib olla ka üksikute elanike ja kohalike ettevõtjate jaoks).

Kaitsealad on saanud selleks vormiks, kuidas kasuahnete ja muidu vildaka mõtlemisega inimesi saab mingil määral eemale hoida kõige selle hävitamisest, mis teeb Nõmmes Nõmme selle kõige paremas mõttes.
Planeeringud on teine viis, kuidas saab vastu seista tihti Nõmme seisukohalt vaadates absurdsuseni viidud lahendustest, mida nn. arendajad kavandavad, lähtudes peaasjalikult vaid oma rahakoti huvidest.

Teed ja transport on Nõmmel suureks probleemiks, sest Nõmme on senini veel üsna hõreda hoonestusega linn(aosa), kus tänavate suhteline pikkus (elanike arvu või pindala suhtes) on ikkagi väga suur. Raskete autode liikluse tõttu (prügiveo, koristus aga viimasel ajal ka aina raskemaks muutuvad era-autod) ei pea kergemate sõidukite jaoks mõeldud teekatted vastu.
Lisaks on tegemist ka väga suuremahulise transiitliiklusega läbi Nõmme, mis tekitab teedele olulise lisakoormuse. Näiteks on Kadaka puiesteel transiitliikluse osa 75% suurusjärgus. Väga suur on see ka Nõmme keskuse, Vabaduse puiestee, Pärnu maantee ja Männiku tee puhul. See tähendab, et praktiliselt kõikide magistraalide liiklus on ülekaalukalt transiitliiklus. Selle heaks tehtavad kulutused kuulutatakse Tallinna linna poolt aga Nõmme heaks tehtavateks (näiteks hiljutised Vabaduse puiestee ja Kadaka puiestee rekonstrueerimised).


Planeeringutes osalemise ajalugu
Juhtum: Harku metsa kaitse
Juhtum: Narkoravi haigla Hiiule
Juhtum: Pärnu maantee rekonstrueerimine
Nõmme arengukava
Küsitlus 2000
Küsitlus 2009
Kodanikuühiskond
Kalendrid
Seminarid
Glehni park