1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Nõmme-Mustamäe Maastikukaitseala teemaplaneering on tegemisel.

 

 • 28.10.2008
  Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimise projekti
  (ehk 4-rajaliseks muutmise projekti) keskkonnamõju hindamise aruanne
  on saanud Harjumaa Keskkonnateenistuselt heakskiidu
  (
  pdf)..
  Variant,
  mille puhul tee oleks läbinud Harku metsa põhjaosa, mille vastu on NTS kogu aeg võidelnud nõudes Harku metsa kaitse alla võtmist, on projektis kõrvale jäetud.

 

 • 17.10.2008,  03.11.2008
  Nõmme kultuuriväärtused.
  Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Nõmme Tee Selts korraldavad reedel, 7. novembril 2008 kell 18 Nõmme Kultuurimaja saalis avaliku ürituse, millel tutvustatakse tänavu suvel teostatud ulatusliku Nõmme arhitektuuriajaloolise kaardistamise tulemusi.
  Üritus on pühendatud nõmmekate Glehni lossi Rahvakoosoleku 10. aastapäevale.

  Päevakord:
  18.00  Tutvumine väljapanekutega, inventuuri materjalidega*
  Avasõnad. Miks oli 10 aastat tagasi ja on veel tänagi vaja Nõmme Tee Seltsi?
  Kadi Alatalu, Nõmme Tee Seltsi asutajaliige.
  18.15  Nõmme miljööala väärtused ja nende kaitse. Miks oli kaardistamist vaja?
  Riin Alatalu (
  Tallinna Kultuuriväärtuste Amet)
  18.30  Hoonete inventeerimine tänaval ja arhiivis. Kuidas me hindasime arhitektuuri.
  Maris Suits(Restklubi OÜ)
  19.00  Küsimustele vastamine
  Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti töötajad ning inventeerijad.
  * materjalidega saab tutvuda juba ka enne ürituse avamist, kella 17.45-st.
  Kõik huvilised on oodatud!  Üritus on tasuta.

Nõmme on Tallinna kõige suurem ja eriilmelisem miljööväärtuslik hoonestusala. Tänavu suvel toimunud ulatuslik Kultuuriväärtuste Ameti ja Linnaplaneerimise Ameti eestvõtmisel  ulatuslik Nõmme arhitektuuriajalooline kaardistamine on esmakordne. Vaevalt et kõigi hoonete pildistamine jäi nõmmekatele märkamata. Ootame nüüd kõiki nõmmekaid inventeerimise tulemustega tutvuma ja ka omapoolseid täiendusi esitama, sest inventeerimiskaardid ja väärtuste analüüs on aluseks Nõmme üldplaneeringu koostamisel.

7. novembri üritus pühendatakse ühtlasi ajaloolisele Glehni lossi rahvakoosolekule, mis oli nõmmekate organiseeritud koostöö alguseks oma koduümbruse ja nõmmeliku Nõmme kaitsel. See rahvakoosolek toimus 10 aastat tagasi, 22. novembril 1998, ja viis edasi Nõmme miljööd kaitsva mittetulundusühingu Nõmme Tee Seltsi tekkele.
(Vastav teade ilmub ka ajalehes "Nõmme Sõnumid" lehes)  

Fotosid esitluselt.
Fotosid aastast 1998.

Nõmme Heakorra Selts nüüdsest Internetis nähtaval aadressil www.nhs.ee.

 

 • 28.08.2008
  Puude mahavõtmine Pärnu mnt rekonstrueerimisel
  on arvatavasti jõudnud lõpule.

  Raamatukogu vastas kasvavad 3 mändi on nüüd ümbritsetud puidust kaitsega, mis eeldatavasti tähendab, et neid puid maha ei võeta.  Ilmselt seekord mõistus võitis - bussitasku puhul jäädi umbes 30-meetrise pikkuse juurde (esialgu kavandatud 40m asemel).
  Säilisid ka
  kaks kõige vanemat puud kahel pool jaama juurde viivat Suvila tänava lõiku  (nn. jõulumänd poe ees ja teine üle tee tema vastas pargis), ja lehtpuud tulevase (kunagise) bussipeatuse juures.
  Kokkuvõttes läks ringtee maksma elu 6-le männile 8-st, keda ringtee ehitamine ohustas (
  4 männist koosnenud grupp pargis ja 2 mändi nn. jõulumänni kõrvalt).  Seda vaatamata avalikult antud lubadusele muuta ringi mõõtmeid väiksemaks.
  Ilma põhjuseta (eksikombel, või kuidas seda on püütud seletada) võeti maha
  3 kõrget mändi Pääsküla bussipeatuse juurest, mis olid siin kõige kõrgemad puud.