1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Pärnu maantee rekonstrueerimise tööd

 

 • 01.08.2008
  Mändide mahavõtmist Pääskülas Pärnu maantee rekonstrueerimisel jätkati. Bussipeatusest kuni Lauliku tänavani kasvanud rohkem kui 10 puust jäeti alles 3 (fotod).

"""""""""""""""""""""""""""""""""""

 • 30.07.2008
  Pärnu maantee rekonstrueerimisega seoses kavandatud ligi 30 puu mahavõtmist Pääskülas ja Kivimäel on alustatud.
  Esimeste puudena võeti maha
  bussipeatuse juures kasvanud suured männid. Just neid ilusaid suuri umbes 80-aastaseid  mände on paljud Pääsküla elanikud nimetanud Pääsküla tunnuspuudeks. See on Pääsküla jaoks korvamatu kaotus. Esialgu näeb nende suurepäraste puude 4 tüve juppe veel kohapeal maas lebamas (fotod).

""""""""""""""""""""""""""""""""""

 • 20.07.2008
  Pärnu maantee rekonstrueerimisega seoses kavandatud ligi 30 männi mahavõtmine on ajutiselt peatatud, kuna Nõmme linnaosa vanema hr. Rainer Vakra poolt koosolekule kutsutud teedeehituse ja haljastuse ala spetsialistid leidsid, et enamuse puude mahavõtmine pole põhjendatud (kuigi viitasid võimalusele, et puud saavad ehituse käigus niivõrd palju kannatada, et surevad välja hiljem).
  Lisaks on Nõmme linnaosa vanema poolt on Tallinna Linnavalitsuse Kommunaalametile kui rekonstrueerimise tellijale saadetud kiri palvega

  rekonstrueerimisprojekt veelkord üle vaadata ringliiklusskeemi osas
  .
  Pärnu maantee ja Suvila tänava ristmikku soovivad nii Nõmme Heakorra Selts kui ka Nõmme Tee Selts lahendada lihtristmikuna, millel on valgusfoor jalakäijate jaoks ristmiku Pääsküla kaupluse poolsel küljel, nagu see on kunagi varem juba olnud (siin
  üks võimalik kavand). Sellega oleks saavutud palju suurem ohutus jalakäijatele, eriti aga lastele ja vanuritele, kui seda võimaldaks jalakäijate suhtes vägagi ohtlikuna tuntud ringliiklus..
  Ühtlasi oleks ringtee ärajätmisega välditud ka 8 ringtee alla jääma planeeritud männi mahavõtmine. Ringtee suure ruumilise ulatuvuse tõttu üle praeguste haljasalade ja sügavale pargi sisse, jääksid mahavõetavate puude hulka ka poe ees kasvav põline 130-aastane mänd ja pargi serval kasvav 80-aastane mänd.

 """""""""""""""""""""""""""""""""""

 • 20.07.2008
  Seoses Pärnu maantee rekonstrueerimisega tee sõiduosa kolmerealiseks laiendamise sooviga ning Pärnu maantee ja Suvila tänava ristmikule ringtee ehitamisega sooviga tekkiva mändide mahavõtmise vajaduse ja selle mõistusevastase teo ärajätmise võimaluste arutamine Nõmme linnaosa vanema
  Rainer Vakra juures algusega kell 10.00.

 """""""""""""""""""""""""""""""""""

 • 15.07.2008
  Pärnu maantee rekonstrueerimise töödega on alustatud
  Vaatamata protestidele näeb selle avalikustatud projekt (
  info) ette ringteed Pääsküla jaama juurde Suvila tänava ristmikule.
  Ringtee plaani leiate
  siit, ja koos praegu olemasoleva äranäitamisega siit.
  Kavandatavast ringteega ristmikust on ...........