1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nõmme arhitektuuriajaloolise kaardistamise tulemusi.

17.10.2008,  03.11.2008

Nõmme kultuuriväärtused.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Nõmme Tee Selts
korraldavad reedel, 7. novembril 2008 kell 18 Nõmme Kultuurimaja saalis avaliku ürituse,
millel tutvustatakse tänavu suvel teostatud ulatusliku
Nõmme arhitektuuriajaloolise kaardistamise tulemusi.

Üritus on pühendatud nõmmekate Glehni lossi Rahvakoosoleku 10. aastapäevale.

Päevakord:
18.00  Tutvumine väljapanekutega, inventuuri materjalidega*
Avasõnad. Miks oli 10 aastat tagasi ja on veel tänagi vaja Nõmme Tee Seltsi?
Kadi Alatalu, Nõmme TeeSeltsi asutajaliige.
18.15  Nõmme miljööala väärtused ja nende kaitse. Miks oli kaardistamist vaja?
Riin Alatalu (
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet)
18.30  Hoonete inventeerimine tänaval ja arhiivis. Kuidas me hindasime arhitektuuri.
Maris Suits (Restklubi OÜ)
19.00  Küsimustele vastamine
Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet i töötajad ning inventeerijad.

* Materjalidega saab tutvuda juba ka enne ürituse avamist, kella 17.45-st.

Kõik huvilised on oodatud!  Üritus on tasuta.  

Nõmme on Tallinna kõige suurem ja eriilmelisem miljööväärtuslik hoonestusala. Tänavu suvel toimunud ulatuslik Kultuuriväärtuste Ameti ja Linnaplaneerimise Ameti eestvõtmisel  ulatuslik Nõmme arhitektuuriajalooline kaardistamine on esmakordne. Vaevalt et kõigi hoonete pildistamine jäi nõmmekatele märkamata. Ootame nüüd kõiki nõmmekaid inventeerimise tulemustega tutvuma ja ka omapoolseid täiendusi esitama, sest inventeerimiskaardid ja väärtuste analüüs on aluseks Nõmme üldplaneeringu koostamisel.

7. novembri üritus pühendatakse ühtlasi ajaloolisele Glehni lossi rahvakoosolekule, mis oli nõmmekate organiseeritud koostöö alguseks oma koduümbruse ja nõmmeliku Nõmme kaitsel. See rahvakoosolek toimus 10 aastat tagasi, 22. novembril 1998, ja viis edasi Nõmme miljööd kaitsva mittetulundusühingu Nõmme Tee Selts i tekkele.

(Vastav teade ilmub ka ajalehes "Nõmme Sõnumid")  

Fotosid esitluselt.
Fotosid aastast 1998.
_________________________