1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pärnu maantee rekonstrueerimise 2. etapp

* 20.10.2009
Pärnu maantee rekonstrueerimise teine etapp -
rekonstrueerimine Kivimäel ja Hiiul
lõigul Laane tänav - Hiiu tänav
on sisuliselt lõppenud.
Lõpetamata on põhiliselt haljastustööd. Asfaldi kattekihi panek jäetakse arvatavasti kevade peale.Seni tuleb leppida teepinna ebatasasuste ja kõrgete teeservadega.

* 17.07.2009
Pärnu maantee rekonstrueerimise teine etapp -
rekonstrueerimine Kivimäel ja Hiiul lõigul Laane tänav - Hiiu tänav
on täies hoos.
Kahjuks on hoogu mindud ka puude mahavõtmisega.
Rekonstrueerimisega seoses oli kavas maha võtta 22 puud, suur osa neist Nõmme männid.
Säilitatavad puud on siiani ümbritsetud kaitsetaradega. 
Aga suur hulk nendest 22-st puust, mis taheti maha võtta,
on nädala jooksul maha võetud, seda
nii Kivimäel (fotod), kui ka Hiiul (fotod). 

* 06.07.2009
Pärnu maantee rekonstrueerimise teine etapp -
rekonstrueerimine Kivimäel ja Hiiul lõigul Laane tänav - Hiiu tänav
on täies hoos.
Rekonstrueerimisega seoses on kavas maha võtta 22 puud, suur osa neist auväärsed Nõmme männid.
Säilitatavad puud on ümbritsetud kaitsetaradega, aga need 22 puud, mis tahetakse maha võtta, ilmselt mitte (Kivimäel tehtud fotod  ja  Hiiul tehtud fotod).

* 30.06.2009
Pärnu maantee rekonstrueerimise teine etapp -
rekonstrueerimine Kivimäel ja Hiiul lõigul Laane tänav - Hiiu tänav
on alanud.
Rekonstrueerimisega seoses on kavas maha võtta 22 puud, suur osa neist auväärsed Nõmme männid.
Säilitatavad puud on ümbritsetud kaitsetaradega, aga need 22 puud, mis tahetakse maha võtta, ilmselt mitte (fotod Kivimäelt ja fotod Hiiult ).

_______________________