1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nõmme üldplaneeringu kaartid

* 22.10.2009
Tallinna LV kodulehele on ilmunud Nõmme üldplaani kaardid.
Väärib tähelepanu, et Pääsküla möödasõidutee on endiselt kaardil, kuid ära on võetud tunnel läbi Mustamäe nõlva ja tee läbi Pääsküla raba.
Soovitame plaanidega tutvuda.

Informatsiooni on võimalik leida leheküljelt Tallinna LV ametlikud teadaanded.
(Tallinna Internetilehekülgedel www.tallinn.ee vasakult menüüst valides "ametlikud teated").

Nõmme linnaosa detailplaneeringute juurde jõuate lehekülje http://www.tallinn.ee/est/nomme/g6802s41576 kaudu.
(Tallinna info www.tallinn.ee/nomme valite vasakult menüüst ehitus, planeeringud" ning sealt "detailplaneeringud".

Mõned otselingid Tallinna LV vastavatele Internetilehekülgedele:
Maakasutusplaan: jpg
Liiklus: pdf
Kergliiklusteed ja rohealad: pdf
Miljööväärtuslik ala: pdf

Maakasutusplaan vaatajasõbralikumal kujul jpg 450kB.
Teiste ülalmainitud kaartide jpg-versioonid (peenemad detailid võivad mitte olla nähtavad):
Liiklus: jpg ;   Kergliiklusteed ja rohealad: jpg ;    Miljööväärtuslik ala: jpg.

_________________________