1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nõmme üldplaneeringu projekt

Nõmme linnaosa üldplaneeringu projekt 

mille koostamine algatati üle 10 aasta tagasi, on Tallinna Linnavalitsuse poolt jällegi töösse võetud. Internetis on Üldplaneeringu projekti 11.04.2011 tööversioon leitav aadressil http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering.

Et Üldplaneeringu projekti koostajad arvestataksid piisavalt Nõmme elanike seisukohtadega, peaks iga nõmmelane võimalikult aegsasti andma teada oma soovidest projekti sisu osas, kas otse Üldplaneeringu koostajatele või ennast esindavatele organisatsioonidele, k.a. näiteks, Nõmme Tee Seltsile või Nõmme Heakorraseltsile.

Olgem aktiivsed enne kui pole hilja !
Aitame kaasa sellele, et Nõmme jääks ikka Nõmmeks !

_____________________