1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Küsitlus Pääsküla möödasõidutee kohta 2011

Küsitlus Pääsküla möödasõidutee kohta

Nõmme Tee Selts ja Nõmme Heakorra Selts viisid Pääsküla asumis 29. aprillist kuni 8.maini 2011 läbi küsitluse, mis käsitles Pääsküla möödasõiduteed, mis on praeguses Nõmme üldplaneeringu tööprojektis käsitletud kahe variandina.
Väljastatud sai juhusliku valiku teel postkastidesse jaotamise teel 120 küsitluslehte. Vastuslehti tagastati 63.

Esimesele küsimusele Pääsküla ümbersõidutee ehitamise vajalikkuse kohta vastas 90,3% (56 vastajat 62-st sellel küsimusele vastanust), et nad ei poolda teedeehitust Harku metsa, Kalda tänava ja Tihniku tänava piirkonda.
Teisele küsimusele  Harku metsa piirkonnas riikliku maastikukaitseala loomise vajalikkuse kohta edasiste teeprojektide lõpetamiseks ning puhke- ja spordiradade ja siinse loodusrikkuse kaitseks, vastas jaatavalt
91,7% (55 vastajat 60-st sellele küsimusele vastanust).

Täpsemalt on küsitlusega seotu kirjas küsitluse protokollis ja selle lisades:
Lisa 1 - Küsitlusleht ja vastusleht,
Lisa 2 - Vastuslehtede kokkuvõte,
Lisa 3 - Esitatud kommentaarid vastuslehtedelt.

________________________