1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Küsitlus 2012

Nõmme Tee Selts viis Nõmmel 2012. aasta lõpus läbi küsitluse, milles sooviti nõmmekate arvamust mõnedele aktuaalsetele probleemidele.
Laiali jagati üle Nõmme 500 küsitlus- ja vastuslehte. Vastuslehti tagastati 118.

Esimene küsimus. Kas Teie arvates peaks Harku rabamets olema riiklik maastikukaitseala ?
Jah vastas 108 ehk 93,1%
Ei osanud öelda 6 ehk 5,2%
Vastu oli 2 ehk 1,7%

Teine küsimus. Kas Teie arvates peaks säilima arhitekti töökoht Nõmme linnaosa valitsuse ja Nõmme halduskogu juures ?
Jah vastas 111 ehk 94,1%
Ei osanud öelda 4 ehk 3,4%
Vastu oli 3 ehk 2,5%

Kolmas küsimus. Kas Nõmme peaks olema oma volikoguga iseseisev omavalitsusüksus ?
Jah vastas 72 ehk 62,1%
Ei osanud öelda 25 ehk 21,5%
Vastu oli 19 ehk 16,4%

Neljas küsimus. Kas tuleks taastada ohtlikumatel ristmikel liiklusmärgid "Anna teed" ja "Stop"?
Jah vastas 92 ehk 79,3%
Ei osanud öelda 10 ehk 8,6%
Vastu oli 14 ehk 12,1%

Täpsemalt on küsitlusega seotu kirjas küsitluse protokollis ja selle lisades:
Lisa 1 - Küsitlusleht ja vastusleht,
Lisa 2 - Vastuslehtede kokkuvõte,
Lisa 3 - Esitatud kommentaarid/ettepanekud vastuslehtedelt.