1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nõmme rohealade võõrandamise kavast


Tallinna linnavalitsusel ja -volikogul on soov omandada kõik Nõmme avalikult kasutatavad või selleks planeeringutega kavandatavad rohealad, tehes seda käimasoleva Nõmme üldplaneeringu kehtestamise käigus.
Selle taga võib näha ilmset soovi need hiljem võimaluse korral võõrandada (müüa). Rohealade täisehitamist sellisel (varjatud) viisil tuleks Nõmme rohelise linnana säilimise huvides välistada.

Riigikogu keskkonnakomisjoni 2016. aasta 10. oktoobri istungil arutati rohealade omandisuhteid ja reformimata riigimaade probleemi. Arutelu tulemusena pidid Riigi Maa-amet ja Tallinna linnavalitsus jõudma selliste alade osas niisuguste kompromisslahendusteni, mille tulemusena rohealad säiliksid üldkasutatavate rohealadena.

Selleks tuleks need Nõmme üldplaneeringu järgi rohealadeks jäetud alad jätta ka edaspidi riigi omandusse ning välistada ka nende hilisem võõrandamine.

Avalikust huvist lähtudes tuleks jätta rohealadeks ja mitte täis ehitada
vähemalt järgmised alad:

Hiiul:
Torni t. 4d  (praegu spordiplats) 

Kivimäel:
Hommiku t. 4d (AT1605160021)  (praegu parkmets)

Pääskülas:
Kalda t. 60 ja 64 korrusmajade vaheline ala (AT1609060009)
Rännaku pst. 30 ja 30a
Raba t. 27
Raba t. 36

Kaart 1  (rohelisedpunase raamistuse- ja kaldviirutusega alad)

Täiendavat informatsiooni:
Riigikogu Keskkonnakomisjoni 10. oktoobri 2016 istung:
https://www.riigikogu.ee/pressiteated/keskkonnakomisjon-et-et/vakra-maareformiga-tuleb-sailitada-rohealad/

___________________________