1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nõmme üldplaneeringu tutvustamine


Kuni 31. juulini 2017 toimub Nõmme linnaosa üldplaneeringu avalik väljapanek.

Teisipäeval, 20. juunil 2017 kell 18 tutvustatakse Nõmme linnaosa üldplaneeringut Nõmme Kultuurikeskuses
(Turu plats 2).
(vt. Tallinna vastav teade)

Ülevaate annavad Jaak-Adam Loover ja Olari Kärmas Tallinna Linnaplaneerimise Ametist.

Kuigi Nõmme Tee Seltsi ettepanekuid on Üldplaneeringus kohati üldsõnaliselt arvesse võetud, on Nõmme Tee Selts siiski seisukohal, et Üldplaneering ei ole Nõmme iseärasusi piisavalt arvesse võttev.
Lisaks on tegelikkus pika aja vältel näidanud, et Tallinna linna valitsus ja vastavad ametid ei soovi oma otsustes ja praktilises tegevuses Nõmme iseärasusi kuigivõrd arvestada.

Olgu siinjuures mainitud, et Tallinna linna valitsuse tegevuse stiili iseloomustab hästi praegu veel jätkuv Haabersti ristmiku hõberemmelga saaga Õismäel. See on nagu järg Vabaduse puiestee, Männiku tee ja Pärnu maantee rekonstrueerimise saagadele, millest vaid viimase puhul õnnestus suurem osa puid säilitada, sh ka mõned, mille kohalik väärtus on võrreldav hõberemmelga omaga.

Loodame, et kõik nõmmelased ütlevad välja oma asjatundliku arvamuse Üldplaneeringu kohta.

Nõmme Tee Seltsi soovid on lühidalt alljärgnevad.
1. Massiline korterelamute ehitamine Nõmmel tuleb lõpetada.
2. Harku mets ja raba tuleb võtta kaitse alla.
3. Transiitliiklusega seotud probleemide lahendamine Nõmmele tänavate juurdeehitamise ja laiendamise teel  tuleb lõpetada.

Nõmme Tee Seltsi juhatus

NB!  
Nõmme linnaosa üldplaneeringu avaliku väljapaneku aega pikendati augustikuu lõpuni

Kolmas ja viimane Nõmme linnaosa üldplaneeringu tutvustamine toimub avaliku väljapaneku viimasel päeval, 31. augustil algusega kell 18.oo Nõmme kultuurikeskuses.

Täiendusi ja märkusi saab esitada ka hiljem Nõmme linnaosa vanema kaudu.

Nõmme linnaosa üldplaneeringu html ja docx formaadis ümberformaaditud versioon peatükkide kaupa ja linkidega tähtsamatele joonistele (joonised ja kaardid on pdf-formaadis). 

______________________