1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Uudised 2017

Nõmme Üldplaneeringu avalikud arutelud


Nõmme linnaosa üldplaneeringu avalikud arutelud

toimuvad Neljapäeval, 12. oktoobril 2017 ja 26. oktoobril algusega kell 18:00
Nõmme Majas (Valdeku tn 13, II korruse saalis).
(vt. Tallinna vastav teade)

Ülevaate esitatud ettepanekutest annavad Jaak-Adam Loover ja Olari Kärmas Tallinna Linnaplaneerimise Ametist.

Loodame, et kõik nõmmelased ütlevad välja oma asjatundliku arvamuse Üldplaneeringu kohta.

Nõmme Tee Seltsi juhatus

Täiendusi ja märkusi saab siiani esitada Nõmme linnaosa vanema kaudu.

Nõmme linnaosa üldplaneering http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering

Nõmme linnaosa üldplaneeringu html ja docx formaadis ümberformaaditud versioon peatükkide kaupa ja linkidega tähtsamatele joonistele (joonised ja kaardid on pdf-formaadis). 

______________________

 

 

Nõmme üldplaneeringu tutvustamine


Kuni 31. juulini 2017 toimub Nõmme linnaosa üldplaneeringu avalik väljapanek.

Teisipäeval, 20. juunil 2017 kell 18 tutvustatakse Nõmme linnaosa üldplaneeringut Nõmme Kultuurikeskuses
(Turu plats 2).
(vt. Tallinna vastav teade)

Ülevaate annavad Jaak-Adam Loover ja Olari Kärmas Tallinna Linnaplaneerimise Ametist.

Kuigi Nõmme Tee Seltsi ettepanekuid on Üldplaneeringus kohati üldsõnaliselt arvesse võetud, on Nõmme Tee Selts siiski seisukohal, et Üldplaneering ei ole Nõmme iseärasusi piisavalt arvesse võttev.
Lisaks on tegelikkus pika aja vältel näidanud, et Tallinna linna valitsus ja vastavad ametid ei soovi oma otsustes ja praktilises tegevuses Nõmme iseärasusi kuigivõrd arvestada.

Olgu siinjuures mainitud, et Tallinna linna valitsuse tegevuse stiili iseloomustab hästi praegu veel jätkuv Haabersti ristmiku hõberemmelga saaga Õismäel. See on nagu järg Vabaduse puiestee, Männiku tee ja Pärnu maantee rekonstrueerimise saagadele, millest vaid viimase puhul õnnestus suurem osa puid säilitada, sh ka mõned, mille kohalik väärtus on võrreldav hõberemmelga omaga.

Loodame, et kõik nõmmelased ütlevad välja oma asjatundliku arvamuse Üldplaneeringu kohta.

Nõmme Tee Seltsi soovid on lühidalt alljärgnevad.
1. Massiline korterelamute ehitamine Nõmmel tuleb lõpetada.
2. Harku mets ja raba tuleb võtta kaitse alla.
3. Transiitliiklusega seotud probleemide lahendamine Nõmmele tänavate juurdeehitamise ja laiendamise teel  tuleb lõpetada.

Nõmme Tee Seltsi juhatus

NB!  
Nõmme linnaosa üldplaneeringu avaliku väljapaneku aega pikendati augustikuu lõpuni

Kolmas ja viimane Nõmme linnaosa üldplaneeringu tutvustamine toimub avaliku väljapaneku viimasel päeval, 31. augustil algusega kell 18.oo Nõmme kultuurikeskuses.

Täiendusi ja märkusi saab esitada ka hiljem Nõmme linnaosa vanema kaudu.

Nõmme linnaosa üldplaneeringu html ja docx formaadis ümberformaaditud versioon peatükkide kaupa ja linkidega tähtsamatele joonistele (joonised ja kaardid on pdf-formaadis). 

______________________

 

Nõmme rohealade võõrandamise kavast


Tallinna linnavalitsusel ja -volikogul on soov omandada kõik Nõmme avalikult kasutatavad või selleks planeeringutega kavandatavad rohealad, tehes seda käimasoleva Nõmme üldplaneeringu kehtestamise käigus.
Selle taga võib näha ilmset soovi need hiljem võimaluse korral võõrandada (müüa). Rohealade täisehitamist sellisel (varjatud) viisil tuleks Nõmme rohelise linnana säilimise huvides välistada.

Riigikogu keskkonnakomisjoni 2016. aasta 10. oktoobri istungil arutati rohealade omandisuhteid ja reformimata riigimaade probleemi. Arutelu tulemusena pidid Riigi Maa-amet ja Tallinna linnavalitsus jõudma selliste alade osas niisuguste kompromisslahendusteni, mille tulemusena rohealad säiliksid üldkasutatavate rohealadena.

Selleks tuleks need Nõmme üldplaneeringu järgi rohealadeks jäetud alad jätta ka edaspidi riigi omandusse ning välistada ka nende hilisem võõrandamine.

Avalikust huvist lähtudes tuleks jätta rohealadeks ja mitte täis ehitada
vähemalt järgmised alad:

Hiiul:
Torni t. 4d  (praegu spordiplats) 

Kivimäel:
Hommiku t. 4d (AT1605160021)  (praegu parkmets)

Pääskülas:
Kalda t. 60 ja 64 korrusmajade vaheline ala (AT1609060009)
Rännaku pst. 30 ja 30a
Raba t. 27
Raba t. 36

Kaart 1  (rohelisedpunase raamistuse- ja kaldviirutusega alad)

Täiendavat informatsiooni:
Riigikogu Keskkonnakomisjoni 10. oktoobri 2016 istung:
https://www.riigikogu.ee/pressiteated/keskkonnakomisjon-et-et/vakra-maareformiga-tuleb-sailitada-rohealad/

___________________________

 

NTS kalender 2017

 
Nõmme Tee Seltsi
2017. aasta kalender

"Nõmme kuulsaid inimesi,
mälestusmärke ja mälestisi

ilmus trükitud kujul.

Kalender on jpg-failina allalaetav siit:
Esikülg (jaanuar-juuni) - Kalender_2017_1.jpg
Tagakülg (juuli-detsember) - Kalender_2017_2.jpg

_______________________________