1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nõmme rohealade võõrandamise kavast


Tallinna linnavalitsusel ja -volikogul on soov omandada kõik Nõmme avalikult kasutatavad või selleks planeeringutega kavandatavad rohealad, tehes seda käimasoleva Nõmme üldplaneeringu kehtestamise käigus.
Selle taga võib näha ilmset soovi need hiljem võimaluse korral võõrandada (müüa). Rohealade täisehitamist sellisel (varjatud) viisil tuleks Nõmme rohelise linnana säilimise huvides välistada.

Riigikogu keskkonnakomisjoni 2016. aasta 10. oktoobri istungil arutati rohealade omandisuhteid ja reformimata riigimaade probleemi. Arutelu tulemusena pidid Riigi Maa-amet ja Tallinna linnavalitsus jõudma selliste alade osas niisuguste kompromisslahendusteni, mille tulemusena rohealad säiliksid üldkasutatavate rohealadena.

Selleks tuleks need Nõmme üldplaneeringu järgi rohealadeks jäetud alad jätta ka edaspidi riigi omandusse ning välistada ka nende hilisem võõrandamine.

Avalikust huvist lähtudes tuleks jätta rohealadeks ja mitte täis ehitada
vähemalt järgmised alad:

Hiiul:
Torni t. 4d  (praegu spordiplats) 

Kivimäel:
Hommiku t. 4d (AT1605160021)  (praegu parkmets)

Pääskülas:
Kalda t. 60 ja 64 korrusmajade vaheline ala (AT1609060009)
Rännaku pst. 30 ja 30a
Raba t. 27
Raba t. 36

Kaart 1  (rohelisedpunase raamistuse- ja kaldviirutusega alad)

Täiendavat informatsiooni:
Riigikogu Keskkonnakomisjoni 10. oktoobri 2016 istung:
https://www.riigikogu.ee/pressiteated/keskkonnakomisjon-et-et/vakra-maareformiga-tuleb-sailitada-rohealad/

___________________________

 

NTS kalender 2017

 
Nõmme Tee Seltsi
2017. aasta kalender

"Nõmme kuulsaid inimesi,
mälestusmärke ja mälestisi"
 

ilmus trükitud kujul.

Kalender on jpg-failina allalaetav siit:
Esikülg (jaanuar-juuni) - Kalender_2017_1.jpg
Tagakülg (juuli-detsember) - Kalender_2017_2.jpg

 

 

Joulutervitus 2016 - Uusaastatervitus 2017

 

 
Joulutervitus-2016_Uusaastatervitus-2017
 
 

100 tamme pargi monumendi avamine

 
Nõmme Tee Selts kutsub nõmmekaid
nõmmelaste annetustega rajatud
100 TAMME PARGI
monumendi avamisele
12. novembril 2016 kell 11 Hiiule
Pärnu maantee ja Vääna tänava ristmiku läheduses
ja tänab kõiki annetajaid.


Monumendi avamine tähistab Nõmme Tee Seltsi algatusel
Hiiule rajatud 100 TAMME PARGI valmimist,
millega märgime ära Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 2018. aastal.
Monumendi avamine aastal 2016 on ka pühendus
90 aasta möödumisele Nõmmele linnaõiguste andmisest.
 
Puud Hiiu 100 Tamme Parki istutasid Nõmme Linnaosa Valitsus
ja Tallinna Keskkonnaamet käesoleva aasta kevadel.

 

Nõmme Tee Selts kutsub nõmmekaid osalema
monumendi avamisele järgneval konverentsil
"Nikolai von Glehn 175"
12. novembril 2016 kell 14 Nõmme Kutuurikeskuses.

Kõik huvilised on oodatud.
Täpsemat informatsiooni konverentsi kohta leiate
alljärgnevas konverentsi uudises.

 

 

Konverents "Nikolai von Glehn 175"

 

Nõmme Tee Selts

 korraldab

Nõmme Kultuurikeskuses
Turu plats 2
12. novembril 2016 (laupäev) algusega kell 14.00


konverentsi


NIKOLAI VON GLEHN 175
__________________________________________________

 Kavas on järgmised ettekanded:

1. Nõmmest täna.
    Tiit Terik, Nõmme linnaosa vanem

2. Niolai von Glehn - Nõmme rajaja.
    Leo Lõhmus, ajaloolane, Nõmme ajaloo uurija

3. Kuidas võrrelda Nikolai von Glehni ja kataloonia kunstniku
    Antoni Gaudi loomingut?

    Kadri Viires, kultuuriloolane

4. Glehni pargikompleksi kui riikliku mälestise seisund
    aastatel 2015-2016
.

    Kadi Alatalu, ajakirjanik, Nõmme Tee Seltsi juhatuse liige

 
Kõik huvilised on oodatud. Osavõtt on tasuta.