Uudised

Teadaanne

Nõmme Tee Selts korraldab 23.mail 2022 kell 18.00 Nõmme Kultuurikeskuse kooriruumis (2 korrus) avaliku koosoleku teemal

Nõmmel toimunud looduskahjustustest (põhiliselt Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealaga seonduvalt)

Ettekandja Markus Johann Väli

Kõik huvilised on oodatud. Osavõtt tasuta. Vaata ka meie kodulehelt Keskkond – Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala.

Selgitustaotlus Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala tööde kohta

 15.märtsil 2022 esitasid Erakond Eestimaa Rohelised, Nõmme Tee Selts, Nõmme Seltside Koostöökoda ja Silja Saar Tallinna Linnavalitsusele, tema ametkondadele ja riigi Keskkonnaametile selgitustaotluse kaitsealal tehtavate tööde kohta.
Kirja võib lugeda menüüst Keskkond – Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala.

Nõmme üldplaneering, 23.09.2021

Tallinna Linnavolikogu oma otsusega 23.septembrist 2021 kehtestas Nõmme linnaosa üldplaneeringu. Tööd jätkus 20. aastaks.

Üldplaneeringu põhieesmärk on suunata Nõmme linnaosa arengut selliselt, et säiliks ka edaspidi Nõmme kui metsalinna miljöö, mille loob linnaosa hooneid ümbritsev looduslik männimets. Piirkondade eripära arvesse võttes on määratud kindlaks maakasutuse juhtfunktsioonid ja ehitustingimused. Eesmärgiks ei ole seatud üldist hoonestusstruktuuri tihendamist ja olemasolevate hoonete asendamist, vaid rõhk on kvaliteetse (elu)keskkonna säilitamisel, linnaruumi korrastamisel ja väärtuste rõhutamisel.

Saagi 6a detailplaneering kehtestatud. 12.august 2021

Pärast pikka vaidlust kohalike elanike (Vana-Pääsküla I Naabrivalvesektor ja Nõmme Tee Selts) ja Tallinna Linnavalitsuse vahel kehtestas Tallinna Linnavalitsus oma korraldusega Saagi 6a detailplaneeringu. Kahele elamukrundile on kavandatud ehitada väikeelamud.

Korralduse kohta esitati vaie, kuid Linnavalitsus oma korraldusega 11.augustist 2021 ei arvestanud selle vaides toodud argumentidega.

Tänupink Kadi Alatalule, 25.02.2021

Pühapäeval, 24. veebruaril avati Vana-Mustamäe tänaval tänupink Nõmme aktiivsele kogukonnaliikmele ja kultuuriajakirjanikule Kadi Alatalule.

Mälestusplaadi kinnitamisel pingile ütles Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis, et Kadi Alatalu panust kogukonna elu parendamisele on raske ülehinnata. „Elupõlise nõmmekana on Kadi seisnud Nõmme väärtuste eest, milleks on roheline tasakaalus elukeskkond ning traditsioonide kandmine. Nõmme Tee Seltsi ühe eestkõnelejana on Kadi olnud heaks partneriks Nõmme linnosavalitsusele,“ rääkis Šillis.