Uudised

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kohta, 11.10.2021

Riigi Keskkonnaamet on ette valmistanud Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse. Väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda keskkonnaameti veebilehel 18. novembrini 2021. Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse dokument ja teade on leitavad alljärgnevalt lingilt: https://keskkonnaamet.ee/keskkonnateadlikkus-avalikustamised/raagi-kaasa/kaitse-eeskirjade-eelnoude-avalik-valjapanek#nmme-mustame-maast

Väljatöötamise kavatsust tutvustav koosolek toimub 4. novembril 2021 kell 16.00 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel ja samal ajal ka Nõmme Linnaosa Valitsuse saalis (Valdeku 13, Tallinn), kui selleks keskkonnaametile kirjalikult soovi avaldatakse.

Parandusettepanekud või vastuväited Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise kohta palun esitada kirjalikult keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või F.J. Wiedemanni 13, 72213 Türi) hiljemalt 18. novembriks 2021.

Nõmme üldplaneering, 23.09.2021

Tallinna Linnavolikogu oma otsusega 23.septembrist 2021 kehtestas Nõmme linnaosa üldplaneeringu. Tööd jätkus 20. aastaks.

Üldplaneeringu põhieesmärk on suunata Nõmme linnaosa arengut selliselt, et säiliks ka edaspidi Nõmme kui metsalinna miljöö, mille loob linnaosa hooneid ümbritsev looduslik männimets. Piirkondade eripära arvesse võttes on määratud kindlaks maakasutuse juhtfunktsioonid ja ehitustingimused. Eesmärgiks ei ole seatud üldist hoonestusstruktuuri tihendamist ja olemasolevate hoonete asendamist, vaid rõhk on kvaliteetse (elu)keskkonna säilitamisel, linnaruumi korrastamisel ja väärtuste rõhutamisel.

Saagi 6a detailplaneering kehtestatud. 12.august 2021

Pärast pikka vaidlust kohalike elanike (Vana-Pääsküla I Naabrivalvesektor ja Nõmme Tee Selts) ja Tallinna Linnavalitsuse vahel kehtestas Tallinna Linnavalitsus oma korraldusega Saagi 6a detailplaneeringu. Kahele elamukrundile on kavandatud ehitada väikeelamud.

Korralduse kohta esitati vaie, kuid Linnavalitsus oma korraldusega 11.augustist 2021 ei arvestanud selle vaides toodud argumentidega.

Tänupink Kadi Alatalule, 25.02.2021

Pühapäeval, 24. veebruaril avati Vana-Mustamäe tänaval tänupink Nõmme aktiivsele kogukonnaliikmele ja kultuuriajakirjanikule Kadi Alatalule.

Mälestusplaadi kinnitamisel pingile ütles Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis, et Kadi Alatalu panust kogukonna elu parendamisele on raske ülehinnata. „Elupõlise nõmmekana on Kadi seisnud Nõmme väärtuste eest, milleks on roheline tasakaalus elukeskkond ning traditsioonide kandmine. Nõmme Tee Seltsi ühe eestkõnelejana on Kadi olnud heaks partneriks Nõmme linnosavalitsusele,“ rääkis Šillis.