Nõmmest

     Nõmme on metsalinn, kus majad on ehitatud metsa ja linn ise on ümbritsetud metsadevööndist. Lõunas piirneb Nõmme Pääsküla rabaga, idas Männiku, Raudalu ja Järve metsadega, põhjas Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala metsadega ja läänes Harku rabametsaga.
      Kuna linna rohealasid ähvardab pidevalt nende kasutuselevõtmine ehitusaluste pindadena kas elamute või teede rajamiseks, on need Nõmme elanike initsiatiivil järgemööda riikliku looduskaitse alla võetud.
     2004.aasta aprillikuus sai Nõmme endale 200 ha suuruse riikliku maastikukaitseala – Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala. Kaitseala loomise ajalugu ulatub 1997.aastasse, mil Nõmme kaldapealsesse metsa planeeriti nn Nõmme möödasõiduteed – magistraalteed. Kaitseala moodustamise algatasid Nõmme elanikud ja selle organiseerimise viis lõpule Nõmme elanikest moodustatud Nõmme Tee Selts. Maastikukaitseala haarab enda alla metsamassiivi Nõmme ja Mustamäe piirialal – Mustamäe nõlval ning selle ümbruses, samuti Vana-Mustamäel kahel pool Kadaka puiesteed. (vt kaitseala materjale vasakult menüüst).
     2003.aastal, kui Sanatooriumi parki ähvardas elamuehitus, esitas Nõmme Tee Selts Nõmme Halduskogule ettepaneku kõik Nõmme pargid looduskaitse alla võtta. Ei ole ju mõtet oodata, mil järjekordset haljasala hoonestamine ähvardaks. 19. juulil 2007 võttis Vabariigi Valitsus 7 Nõmme parki looduskaitse alla. Ülejäänud pargid soovitati Keskkonnaministeeriumi poolt võtta kohaliku kaitse alla.
     27.jaanuaril 2009 esitasid Nõmme Tee Selts ja MTÜ Hooliv Jätkusuutlik Tallinn Keskkonnaministeeriumile ettepaneku ja põhjenduse võtta maastikukaitsealana riikliku looduskaitse alla Harku mets. Ka siin on pidevalt oht metsa lõhkumiseks kas teede või elamuehituse planeerimise tõttu. Ettepanekus on maastikukaitseala pindalaks ca 600 ha ja see jääb osaliselt Tallinna, põhiliselt aga Harku valla koosseisu.
      Esimest korda esitati põhimõtteline ettepanek Harku metsa kaitse alla võtmiseks juba 2005.aastal. Samuti on Nõmme Linnaosa Valitsus teinud ettepaneku Harku metsa kaitsta kas Natura-alana või kohaliku kaitsealana. 2009. aastal on Tallinna Keskkonnaamet algatanud menetluse Harku mets võtta kohaliku kaitse alla. Samal ajal on riiklikus Keskkonnaametis menetluses meie ettepanek ala võtta riikliku looduskaitse alla. Kevadel on lubatud koostada vastav ekspertiis kaitse alla võtmise põhjendatuse kohta.
     2017 aasta lõpus tegi Nõmme Tee Selts järjekordse ettepaneku Harku metsa kaitse alla võtmise kohta. Lõpuks Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 20.märtsist 2019 algatati Harku metsa, Tallinna piiridesse jääva osa, kohaliku kaitse alla võtmine. Kaitseala moodustati 19.jaanuaril 2021 Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 1 ning kehtestati kaitse-eeskiri. Hea seegi.

Nõmme ajalugu

Miljööväärtuslik piirkond

Nõmme asumid

Nõmme loodus

Nõmme vesi