Harku mets

     27.jaanuaril 2009 esitasid Nõmme Tee Selts ja MTÜ Hooliv Jätkusuutlik Tallinn Keskkonnaminis-teeriumile ettepaneku ja põhjenduse võtta maastikukaitsealana riikliku looduskaitse alla Harku mets. Ka siin on pidevalt oht metsa lõhkumiseks kas teede või elamuehituse planeerimise tõttu. Ettepanekus on maastikukaitseala pindalaks ca 600 ha ja see jääb osaliselt Tallinna, põhiliselt aga Harku valla koosseisu.

      Esimest korda esitati põhimõtteline ettepanek Harku metsa kaitse alla võtmiseks juba 2005.aastal. Samuti on Nõmme Linnaosa Valitsus teinud ettepaneku Harku metsa kaitsta kas Natura-alana või kohaliku kaitsealana. 2009. aastal on Tallinna Keskkonnaamet algatanud menetluse Harku mets võtta kohaliku kaitse alla. Samal ajal on riiklikus Keskkonnaametis menetluses meie ettepanek ala võtta riikliku looduskaitse alla. Kevadel on lubatud koostada vastav ekspertiis kaitse alla võtmise põhjendatuse kohta. See sai eitava vastuse.

     2017 aasta lõpus tegi Nõmme Tee Selts järjekordse ettepaneku Harku metsa kaitse alla võtmise kohta. Lõpuks Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 20.märtsist 2019 algatati Harku metsa, Tallinna piiridesse jääva osa, kohaliku kaitse alla võtmine. Kaitseala moodustati 19.jaanuaril 2021 Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 1 ning kehtestati kaitse-eeskiri.