Seminarid, rahvakoosolekud

2018   Mis Nõmmel teoksil?

1.Miljööaladest Nõmmel, Ignar Fjuk, Linnaplaneerimise Ameti juhataja.

2.Nõmme üldplaneeringu probleemidest, Kadi Alatalu, Peeter Piirisild, seltsi juhatuse liikmed.

3.Liiklusprobleemidest Nõmmel, Toomas Parve, seltsi juhatuse liige, Enn Vesiloik, seltsi liige.

4.Nõmme Tee Seltsi juubelist 2019 aastal, Kadi Alatalu, seltsi juhatuse liige.

2017   Nõmme üldplaneeringu projektist

1.Üldplaneeringu arutelude käigust nõmmekatega, Kadi Alatalu, seltsi juhatuse liige.

2.Miljööväärtuslikud piirkonnad Nõmmel, Riin Alatalu, muinsuskaitse ekspert.

3.Nõmmele planeeritud hoonetest. Harku mets kaitse alla, film 2009 aasta Keskkonnasaatest. Peeter Piirisild, seltsi juhatuse esimees.

4.Liiklusest Nõmmel ja selle keskuses, Toomas Parve, seltsi juhatuse liige.

2015 Mis Nõmmel teoksil? Kodanikeühendused ja võim

1.Nõmme arengud 2016. aasta eelarve valguses. Koosvalitsemise konfliktist. Tiit Terik,  Nõmme linnaosa vanem.

2.Nõmme halduskogust. Halduskogu koostööst Nõmme kodanikeühendustega. Urmas Mardi,  Nõmme halduskogu esimees.

3.Nõmme Tee Seltsi kogemusest koostööst Nõmme juhtidega. Kadi Alatalu,  Nõmme Tee Seltsi juhatuse liige.

4.Nõmme metsade hoidmisest. Ain Järve, Kadrioru pargi direktor.

5.Mis juhtus Glehni pargis? Kadi Alatalu,  Nõmme Tee Seltsi juhatuse liige.

6.Koduvideo „Glehni ausamba avamine“ Peeter Piirisild,  Nõmme Tee Seltsi juhatuse esimees.

2014   Mis Nõmmel teoksil?

1.Nõmme männid ja nende tulevik. Bioloog Tõnu Ploompuu.

2.Mis on Nõmmel väärtuslikku ja miks seda kaitsta? Ajaloolane Riin Alatalu.

3.Uusi arenguid Nõmmel. Ajakirjanik ja NTS juhatuse liige Kadi Alatalu.

4.Nõmme rohealadest. Sõnavõtud NTS liikmetelt.

2013   Nõmme ajaloost

1.Peeter Suure merekindluse objektid Nõmmel. Leho Lõhmus

2.Kitsarööpmelisest raudteest Nõmmel. Leho Lõhmus

3.Nõmme kultuuriasutused enne sõda. Leho Lõhmus

4.Nõmme kindlusraudtee tähistamisest teabetahvlitega. Nõmme Tee Seltsi algatusest räägib Kadi Alatalu.

5.Muudest aktuaalsetest probleemidest. Lühisõnavõtud teistelt Nõmme seltsidelt. Arutelu

2012   Mis Nõmmel teoksil?

1.Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine. Margarita Lykke (linnaplaneerija), Andres Levald (maastikuarhitekt)

2.Arengutest Nõmmel: Kui kaugele on kümne aastaga jõutud Nõmme üldplaneeringuga? Mida kavatsevad Sanatooriumi pargi arendajad? Nõmme Tee Seltsi ettepanekutest Kultuuripärandiaasta 2012 programmi. Kadi Alatalu, ajakirjanik, Nõmme Tee Seltsi juhatuse liige

3.Raamatute Pioneeripataljon ja Ettevõtlik Nõmme tutvustus. Leho Lõhmus, ajaloolane, Nõmme Heakorra Seltsi juhatuse liige

4.Pirita ja Merivälja probleemidest, räägivad vastava asumi seltside esindajad

2011   Nõmme rohealad ja liiklus

1.Harku mets, Henn Pärn

2.Pääsküla raba, Tõnu Ploompuu

3.Nõmme liiklus, Andres Udal

4.Nõmme üldplaneering, Mart Meri

5. Nõmme tegemisi tutvustavate filmide vaatamine, nagu „Nõmme 1926-1940“ ja teised.

2010   Nõmme vesi

1.Nõmme joogivee kvaliteet, võrdlus Ülemiste järve joogiveega. Kai Künnis-Beres, doktor vee mikrobioloogia alal

2.Nõmme joogivee ja selle omaduste looduslik kujunemine. Rein Perens, Eesti Geoloogiakeskuse hüdrogeoloogia osakonna juhataja, hüdrogeoloog

3.Joogivee radionukliidide mõju tervisele. Küllike Birk, Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist, meditsiinidoktor

4.Ülevaade radionukliidide joogiveest kõrvaldamise tehnoloogiatest. Rein Munter, TTÜ keskkonnakaitse tehnoloogia professor